Man - Fre 08.30 - 16.00     (+45) 71 99 70 60     [email protected]     Haraldsvej 60, 1., lok 311, 8960 Randers SØ

Biodiversitet og biofaktor

Digitalt Skovbrug

Hos B3D er vi eksperter inden for alt, hvad der har at gøre med digitalisering af bygninger og
udearealer. Vi er markedsledende og vores team er langt de mest erfarne i Danmark. Vi har en portefølje
på over 3.500 ejendomme især fra den almene og kommunale sektor.

Til skov- og naturejendomme kan vi bl.a. tilbyde:
 • Højopløseligt baggrundskort til nytegning eller opdatering af skovkort
 • Hurtig indsamling af bevoksningsdata til brug ved eksempelvis taxering af bevoksninger
 • Mulighed for præcise 3D -højdemodeller for hele, eller dele af skov- og naturarealer
 • Hurtig optælling af stamtal, både i fht. Skov, juletræer og pyntegrønt
 • Vi udvikler kunstig intelligens til assisteret areal- og artsgenkendelse
Benyttes ofte sammen med

BIM-modeller, opdatering af plantegninger

Højpræcisions droner

Ved hjælp af højpræcisions droner kan vi hurtigt og omkostningseffektivt overflyve store skov- eller naturarealer. Efter overflyvningen kan vi sammensætte billedmaterialet og vores kontrolpunkter til et meget præcist kort med høj opløsning. Zoom op til 30 gange dybere end på et almindeligt luftfoto.


Alle registreringerne foretages i GIS-format og data kan gnidningsfrit og i realtid deles med jeres øvrige systemer.


I supplerende softwareløsninger har vi mulighed for at foretage højdemålinger af enkelttræer, foretage effektiv stamtalsoptælling – både manuelt og ved hjælp af AI, samt foretage præcise opmålinger af f.eks. stormfaldsarealer, selvforyngelsesarealer mv., hvor kronetaget skygger for dele af arealet. Dette vha. målfaste 3D-modeller i høj kvalitet.

Klik her for at læse mere

Skovkort
 • Højopløseligt baggrundskort til nytegning eller opdatering
 • Digitalisering af skovkort
 • Op til 30 gange højere opløsning end normale luftfoto
 • Nem integration med øvrige systemer på markedet
Taxering
 • Nem og hurtig indsamling af store mængder data
 • Højdemåling af enkelttræer via det digitale kort
 • Stamtal, manuelt eller via AI
 • Højdemodeller af skoven eller delarealer
Skovgennemgang
 • Nem registrering af nye ændringer, eks. stormfald
 • Gennemgang for udgåede træer
 • Registrering af hydrologiske udfordringer
 • Præcis 3D-opmåling – også under delvist kronetag
 • Hurtig rapport og deling med interessenter/entreprenør
Vil du vide mere?