Vi leverer højopløselige kort til opmåling og arealregistrering af både store og små områder. Vi har digitaliseret ca 3.500 ejendomme for både den private, almene og kommunale sektor

 

Ved at digitalisere et areal får I et komplet øjebliksbillede, hvor bl.a. de grønne arealer kan opmåles med meget stor præcision.

 

Værktøj til digital areal oversigt

Ved hjælp af højpræcisions droner kan vi hurtigt og omkostningseffektivt overflyve store ejendomsporteføljer eller naturarealer. Efter overflyvningen kan vi sammensætte billedmaterialet og vores kontrolpunkter til et meget præcist kort med høj opløsning.

Kortene giver et præcist øjebliksbillede af området og er målbart med præcision på ca 1-2cm.

 

Digital arealregistrering

I takt med den teknologiske udvikling og den stigende digitalisering af samfundet, er der også kommet flere og flere digitale løsninger til administration af ejendomme. En af de nyeste tiltag inden for dette område er digital arealregistrering.

Digital arealregistrering gør det muligt at opdatere og vedligeholde ejendomsdata og -kort nemt og effektivt via vores online platform. Dette betyder, at ejendomsejere og administratorer kan spare både tid og penge på traditionelle metoder til arealregistrering, såsom manuel opmåling og korttegning.

En af fordelene ved digital arealregistrering er, at det giver mulighed for at opdatere ejendomsdata og -kort i realtid. Dette er særligt relevant i forbindelse med udvikling af ejendomme, hvor ændringer i bygnings- eller arealforhold kan have stor betydning for den samlede ejendomsværdi. Ved at have opdaterede data og kort tilgængelige på vores online platform, kan man hurtigt og nemt tilpasse sine planer og beslutninger til den aktuelle situation.

En anden fordel ved digital arealregistrering er, at det kan gøre ejendomsadministration mere effektiv og transparent. Ved at have alle relevante data og dokumenter samlet på én platform, kan man sikre en mere strømlinet og overskuelig proces, hvor alle involverede parter har adgang til den samme information. Dette kan også være med til at minimere risikoen for fejl og misforståelser, da man undgår manuelle processer og dobbeltarbejde.

Endelig kan digital arealregistrering være med til at øge sikkerheden og trygheden i forbindelse med ejendomsadministration. Ved at have en sikker og pålidelig online platform til at håndtere ejendomsdata og -kort, undgår man risikoen for at miste eller ødelægge vigtige dokumenter og informationer. Desuden kan man via digital arealregistrering også sikre en bedre beskyttelse af personlige oplysninger og følsomme data, da man kan implementere forskellige sikkerhedsforanstaltninger såsom adgangskontrol og kryptering.

Samlet set er digital arealregistrering en spændende ny mulighed inden for ejendomsadministration, som kan gøre processen mere effektiv, transparent og sikker. Hvis du er ejendomsejer eller administrator, kan det derfor være en god idé at undersøge mulighederne for digital arealregistrering, og se om det kan være relevant for din virksomhed eller ejendom.