Man - Fre 08.30 - 16.00     (+45) 71 99 70 60     [email protected]     Haraldsvej 60, 1., lok 311, 8960 Randers SØ

Udbud af vinterbekæmpelse

Vinterkort til udbud af vinterbekæmpelse

Hos B3D er vi eksperter inden for alt, hvad der har at gøre med digitalisering af bygninger og udearealer. Vi er markedsledende og vores team er langt de mest erfarne i Danmark. Vi har en portefølje på over 3.500 ejendomme især fra den almene og kommunale sektor. En af de ting, som vi oftest bygger på vores digitalisering af afdelingerne er arealregistrering, altså hvor man benytter de præcise dronekort til at måle op på. Her har mange af vores kunder glæde af de præcise opmålinger i forbindelse med vinterkort til udbud af vinterbekæmpelse.

Arealregistrering
Generelt
  • Overblik
  • Perfekt til udbud af vinterbekæmpelse
  • Let at tilrette vinterkort ved ændringer
  • Kommunikation til beboere/brugere, der er til at forstå
  • Kort kan deles med entreprenør
Benyttes ofte sammen med

Udvendig digitalisering

Opmåling af befæstede arealer

Ved hjælp af højpræcisions droner kan vi hurtigt og omkostningseffektivt overflyve store ejendomsporteføljer eller naturarealer. Efter overflyvningen kan vi sammensætte billedmaterialet og vores kontrolpunkter til et meget præcist kort med høj opløsning.

Den primære fordel er, at al relevante data og mængder er indsamlet for hver ejendom og man kan sikre en mere strømlinet og overskuelig drift eller udbuds process på vinterbekæmpelse. Risiko for fejl og misforståelser både ved drift og udbudssituationer minimeres og skaber et godt grundlag for vinterdriften.

Alle registreringerne foretages i GIS-format og data kan gnidningsfrit og i realtid deles med jeres eller udførende entreprenørs øvrige systemer.

Som ekstra fordel har mange ejendomsejere brug for at vide, hvor mange m2 asfalt og fliser, de har på en ejendom for at sikre at der sætte penge nok til side til renovering heraf.

Vinterkort til vinterbekæmpelse

Vi har mange kunder, der benytter vores portal til vinterkort.

Kort over vinterbekæmpelsen kan både være en stor fordel i forhold til kommunikation med beboerne, så de ved hvilke stier der er prioritet 1, 2 og 3. Og i den almene sektor kan vinterkortet benyttes af lokalbestyrelsen som et kommunikations- og planlægningsredskab.

Men også til at optimere drift af maskiner og mandskab eller alternativt til udbud af vinterbekæmpelsen

Optimer økonomien på vinterbekæmpelse

Varetager I selv vintebekæmpelsen? Vinterkort kan stadig være et aktiv for jer!

Med vores portal får i overblik over alle jeres ejendomme og der er mulighed for at vise alle prioritet 1,2 eller 3 områder på tværs af afdelinger.

Der kan ligeledes laves vinterkort, der kun viser de områder som bestemte maskin-typer skal passe. Så der kan laves kort til den person, der kører sneploven, og et andet kort til den person, der går med sneskovlen og foretager vinterbekæmpelse på de trange områder.

Udbud af vinterbekæmpelse

Grundlæggende for et godt udbud af vinterbekæmpelse er et godt datagrundlag!

Med vores præcise drone kort og vores brugervenlige portal registreres alt det, der er relevant for jeres udbud.

I forhold til vinterbekæmpelse løses opgaverne enormt forskelligt alt efter arealernes udformning – Er det smalle stier og indgange, hvor der skal ryddes sne med en sneskovl? Eller er det parkeringspladser, hvor vinterbekæmpelsen skal udføres?

Oftest er der tale om en kombination. Og det er vigtigt at få alle små detaljer med, så der ikke kommer overraskelser i form af ekstraomkostninger. Vi hjælper med at huske hver en trappe, hver en indgang og giver overblik over, hvilke arealer der er jeres og hvilke der tilhører naboen.

Vil du vide mere?